กลุ่มภาพภูมิทัศน์ 360 องศาจากแผนที่

 
 
   แหล่งเรียนรู้เสมือนจริง 360 องศาใหม่ล่าสุด                                                                               ปรับปรุงเมื่อ 19/02/2015
 
 

   กลุ่มภาพ 360 องศาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       
พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนาดูน ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินทร

       

   กลุ่มภาพภูมิทัศน์ 360 องศาโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ภาพกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

       
ภูมิทัศน์ 360 องศา โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารแสดงสินค้า (MSU Outlet)
       

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

สวนสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวนสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข กีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 4 ศูนย์เกษตรพอเพียง มมส. (วิทยาเขตในเมือง) โครงการโรงเรียนควายไทย
       
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
       

 

 


งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 
 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทร
ภายใน 2426 เว็บไซต์ http://www.elearning.msu.ac.th